Thursday Dec 30, 2021

Green Deal - Biogoriva: može li jestivo ulje spasiti planet?

Biogoriva smatraju se boljim alternativama od goriva koja svakodnevno koristimo, no jesu li biogoriva spas ili zagačivači našega planeta? Poslušajte!

© Euranet Plus

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320