Wednesday Jul 27, 2022

Green Deal - Hrana za mislit se

Hrana koju ćemo sutra imati na tanjurima uvelike će ovisiti o izborima koje donosimo kao društvo danas. Na te izbore utječu demografija, zdravlje, trgovinski odnosi, geopolitika i iznad svega, klimatske promjene.

Stoga, što ćemo jesti za dvadeset godina?

© Euranet Plus

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822