Saturday Mar 25, 2023

Green Deal - Ima li još ribe u moru?

Napori EU-a u poboljšanju svoje ribarstvene politike čini se ne daju velikog ploda s obzirom na razmjere izazova s kojima se suočava ribarska industrija. Novinari radijske mreže Euranet Plus ispituju stajališta ribara diljem unije.

© Euranet Plus

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320