Tuesday Dec 12, 2023

Green Deal - Kako podijeliti breme klimatske ekonomije?

Europsko društvo mora zbiti redove ako želi uspješan prijelaz na klimatsku ekonomiju.

Poslušajte u novoj epizodi koju vam donosi Euranet Plus.

© Euranet Plus

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320