Tuesday Jul 25, 2023

Green Deal - Klima i privatni sektor

Ako Europska unija želi doseći cilj da postane klimatski neutralan kontinent do 2050. i privatni sektor mora odigrati svoju ulogu. Zapravo treba biti jedan od glavnih igrača u igri, posebice 23 milijuna malih i srednjih poduzeća koja zapošljavaju oko 83 milijuna ljudi i čine oko polovicu europskog BDP-a.
O izazovima u klimatskoj tranziciji i ulozi poduzetnika koju igraju u planovima Unije, naša radijska mreža iznosi stajališta predstavnika gospodarstva i stručnjaka.

© Euranet Plus

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320