Thursday Dec 23, 2021

Green Deal - Koliko su zeleni naši gradovi?

Kako izgleda grad budućnosti? Jesu li pametni gradovi uvijek zeleni? Razni gradovi u Europi različito su pristupili transformaciji u ekološki zdrava područja. Poslušajte da dobijete sliku kako će naši gradovi izgledati za samo nekoliko godina.

© Euranet Plus

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320