Monday Dec 12, 2022

Green Deal - Ženska moć štiti majku prirodu

One, koje su osjetljivije na klimatske promjene prednjače u borbi protiv njih - iako je bitka da imaju pravo glasa u osmišljavanju klimatskih zakona i alata daleko od kraja. Pratite novinare koji razgovaraju sa ženama diljem Europske unije i saznajte je li doista različit odnos između spola i klime.

© Euranet Plus

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320